pump-ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump-ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump-ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump-ship.

Từ điển Anh Việt

  • pump-ship

    * nội động từ

    (thông tục) đi đái, đi tiểu

    * danh từ

    (thông tục) sự đi đái, đi tiểu