pump-handle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump-handle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump-handle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump-handle.

Từ điển Anh Việt

  • pump-handle

    /'pʌmp,hændl/

    * ngoại động từ

    (thông tục) bắt (tay ai) rối rít, bắt (tay ai) thật lâu