pumping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumping.

Từ điển Anh Việt

  • pumping

    * danh từ

    sự bơm