pumping tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumping tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumping tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumping tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pumping tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp bơm