pump-nickel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump-nickel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump-nickel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump-nickel.

Từ điển Anh Việt

  • pump-nickel

    * danh từ

    bánh lúa mạch đen