pumpage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumpage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumpage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumpage.

Từ điển Anh Việt

  • pumpage

    * danh từ

    năng suất máy bơm

    phí tổn về bơm