prompt shipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt shipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt shipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt shipment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prompt shipment

  * kinh tế

  bốc hàng ngay

  chở ngay (trong ngày)

  sự bốc hàng ngày

  sự chất hàng ngay (trong ngày)