prompt payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt payment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prompt payment

  * kinh tế

  sự trả đúng hạn

  sự trả ngay

  trả đúng hạn

  trả tiền ngay