peace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace.

Từ điển Anh Việt

 • peace

  /pi:s/

  * danh từ

  hoà bình, thái bình, sự hoà thuận

  at peace with: trong tình trạng hoà bình; hoà thuận với

  peace with honour: hoà bình trong danh dự

  to make peace: dàn hoà

  to make one's peace with somebody: làm lành với ai

  to make someone's peace with another: giải hoà ai với ai

  ((thường) Peace) hoà ước

  sự yên ổn, sự trật tự an ninh

  the [king's] peace: sự yên bình, sự an cư lạc nghiệp

  to keep the peace: giữ trật tự an ninh

  to break the peace: việc phá rối trật tự

  sự yên lặng, sự yên tĩnh; sự an tâm

  peace of mind: sự yên tĩnh trong tâm hồn

  to hold one's peace: lặng yên không nói

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • peace

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hòa bình

Từ điển Anh Anh - Wordnet