peace of westphalia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace of westphalia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace of westphalia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace of westphalia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peace of westphalia

    the peace treaty that ended the Thirty Years' War in 1648

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).