peace-offering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace-offering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace-offering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace-offering.

Từ điển Anh Việt

  • peace-offering

    /'pi:s,ɔfəriɳ/

    * danh từ

    đồ lễ để cầu hoà, đồ lễ để chuộc tội

    (tôn giáo) đồ lễ tạ ơn Chúa