peace garden state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace garden state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace garden state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace garden state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peace garden state

    Similar:

    north dakota: a state of north central United States bordering on Canada

    Synonyms: ND

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).