peace-pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace-pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace-pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace-pipe.

Từ điển Anh Việt

  • peace-pipe

    /'pi:spaip/

    * danh từ

    ống điếu hoà bình (của người da đỏ Mỹ)