peace-breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace-breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace-breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace-breaker.

Từ điển Anh Việt

  • peace-breaker

    * danh từ

    kẻ phá hoại sự yên ổn