peacefulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peacefulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peacefulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peacefulness.

Từ điển Anh Việt

  • peacefulness

    * danh từ

    sự hoà bình, tình trạng hoà bình, thái bình

    sự thanh thản, yên tựnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet