peace pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peace pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peace pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peace pipe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peace pipe

    Similar:

    calumet: a highly decorated ceremonial pipe of Amerindians; smoked on ceremonial occasions (especially as a token of peace)

    Synonyms: pipe of peace

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).