parking brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parking brake

  * kỹ thuật

  bộ hãm bằng tay

  bộ hãm khi đỗ xe

  phanh bãi đậu

  phanh dừng

  phanh hãm

  phanh hãm tàu

  phanh khi đỗ

  phanh tay

  thắng đậu

  giao thông & vận tải:

  hệ thống hãm dừng

  ô tô:

  phanh (phanh tay)

  phanh đỗ xe

  toán & tin:

  thắng đậu, thắng tay

  xây dựng:

  thắng tay

  cơ khí & công trình:

  thắng tay khi đậu xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet