parking brake pedal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking brake pedal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking brake pedal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking brake pedal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking brake pedal

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bàn đạp phanh tay