parking-lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking-lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking-lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking-lot.

Từ điển Anh Việt

  • parking-lot

    * danh từ

    bãi đậu xe