parking-meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking-meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking-meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking-meter.

Từ điển Anh Việt

  • parking-meter

    * danh từ

    đồng hồ đỗ xe; máy thu tiền đậu xe ở đường phố