parking garage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking garage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking garage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking garage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking garage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gara trạm đỗ xe (đường dài