parking lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking lane

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    làn dừng xe