parking tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gara kiểu tháp