parking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking.

Từ điển Anh Việt

 • parking

  /'pɑ:kiɳ/

  * danh từ

  sự đỗ xe

  no parking here!: cấm đỗ xe ở đây!

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parking

  * kinh tế

  sự đậu

  sự đổi (xe)

  sự ngừng

  tạm đầu tư

  * kỹ thuật

  bãi đậu xe

  bãi đỗ

  bãi đỗ xe

  chỗ đỗ ô tô

  xây dựng:

  điểm đỗ xe

  khu đỗ xe

  sự đỗ xe

  trạm dừng xi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parking

  space in which vehicles can be parked

  there is plenty of parking behind the store

  the act of maneuvering a vehicle into a location where it can be left temporarily

  Similar:

  park: place temporarily

  park the car in the yard

  park the children with the in-laws

  park your bag in this locker

  park: maneuver a vehicle into a parking space

  Park the car in front of the library

  Can you park right here?