parking bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking bay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking bay

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ô tô đỗ xe