parking lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking lamp

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đèn đỗ xe