parking light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parking light

  * kỹ thuật

  đèn đậu

  ô tô:

  đèn báo đỗ xe

  đèn đỗ xe

  điện:

  đèn báo dừng (ô tô)