oblique angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique angle.

Từ điển Anh Việt

 • oblique angle

  * danh từ

  góc nhọn hoặc góc tù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • oblique angle

  * kỹ thuật

  góc nghiêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • oblique angle

  an angle that is not a right angle or a multiple of a right angle

  Antonyms: right angle