oblique triangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique triangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique triangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique triangle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • oblique triangle

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tam giác xiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • oblique triangle

  a triangle that contains no right angle

  Antonyms: right triangle