oblique plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique plane

    * kỹ thuật

    mặt phẳng nghiêng