oblique junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique junction

    * kỹ thuật

    chỗ nối xiên