oblique asteroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique asteroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique asteroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique asteroid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique asteroid

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường hình sao xiên