oblique cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • oblique cone

  * kỹ thuật

  nón xiên

  toán & tin:

  hình nón xiên

  nón hình xiên

  nón không đều cạnh