oblique crank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique crank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique crank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique crank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique crank

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tay quay chữ Z

    tay quay xiên