oblique helicoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique helicoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique helicoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique helicoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique helicoid

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt đinh ốc xiên