oblique load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng nghiêng