oblique stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique stroke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique stroke

    * kỹ thuật

    nét gạch xiên