oblique tenon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique tenon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique tenon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique tenon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique tenon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mộng nghiêng