oblique projection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique projection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique projection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique projection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique projection

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hình chiếu xiên

    phép chiếu xiên