oblique cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique cylinder

    * kỹ thuật

    hình trụ xiên