mug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mug.

Từ điển Anh Việt

 • mug

  /mʌg/

  * danh từ

  ca; chén vại; ca (đầy), chén (đầy)

  (từ lóng) mồm, miệng; mặt

  what an ugly mug!: cái mồm sao mà xấu thế!

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ảnh căn cước

  * danh từ

  (thông tục) thằng ngốc, thằng khờ; anh chàng cả tin

  học sinh chăm học, học sinh học gạo

  * động từ

  (từ lóng) học gạo (để đi thi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mug

  the quantity that can be held in a mug

  Synonyms: mugful

  with handle and usually cylindrical

  rob at gunpoint or with the threat of violence

  I was mugged in the streets of New York last night

  Similar:

  chump: a person who is gullible and easy to take advantage of

  Synonyms: fool, gull, mark, patsy, fall guy, sucker, soft touch

  countenance: the human face (`kisser' and `smiler' and `mug' are informal terms for `face' and `phiz' is British)

  Synonyms: physiognomy, phiz, visage, kisser, smiler