muggish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muggish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muggish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muggish.

Từ điển Anh Việt

  • muggish

    xem muggy