muggar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muggar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muggar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muggar.

Từ điển Anh Việt

  • muggar

    * danh từ

    xem mugger