mugful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mugful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mugful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mugful.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mugful

    Similar:

    mug: the quantity that can be held in a mug

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).