phiz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phiz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phiz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phiz.

Từ điển Anh Việt

  • phiz

    /fiz/

    * danh từ

    (thông tục) ((viết tắt) của physiognomy) gương mặt, nét mặt, diện mạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet