phizog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phizog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phizog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phizog.

Từ điển Anh Việt

  • phizog

    * danh từ

    (Anh, đùa cợt) nét mặt, gương mặt

    * ngoại động từ của physiognomy