smiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smiler.

Từ điển Anh Việt

  • smiler

    * danh từ

    người mỉm cười; người cười nhạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet