kisser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kisser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kisser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kisser.

Từ điển Anh Việt

  • kisser

    /'kisə/

    * danh từ

    người hôn

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái mồm; môi; cái mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet