fool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fool.

Từ điển Anh Việt

 • fool

  /fu:l/

  * danh từ

  món hoa quả nấu (trộn với sữa kem...)

  * danh từ

  người khờ dại, người ngu xuẩn, người xuẩn ngốc

  người làm trò hề, anh hề

  người bị lừa phỉnh

  to be a fool for one's paims

  nhọc mình mà chẳng nên công cán gì

  to be a fool to...

  không ra cái thớ gì khi đem so sánh với...

  to be no (nobody's) fool

  không phải là ngốc, không phải là ngu dại; khôn ngoan láu

  fool's bolt is soon shot

  sắp hết lý sự

  to make a fool of oneself

  xử sự như một thằng ngốc

  to make a fool of somebody

  đánh lừa ai

  làm cho ai hoá thanh một thằng xuẩn ngốc

  man is fool or physician at thirty

  người khôn ngoan không cần bác sĩ

  no fool like an old fool

  già còn chơi trông bổi

  to play the fool

  làm trò hề

  lầm to

  làm trò vớ vẩn, làm trò ngố

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) foolish

  * ngoại động từ

  lừa gạt, lừa phỉnh, đánh lừa (ai)

  to fool somebody into doing something: phỉnh ai làm việc gì

  lừa (tiền)

  (+ away) lãng phí (một cách ngu dại) (tiền, thời gian)

  to fool time away: lãng phí thời gian (một cách ngu dại)

  * nội động từ, ((thường) + about, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) + around)

  làm những chuyện ngớ ngẩn ngu dại; vớ vẩn, lãng phí thời gian

  làm trò hề, làm trò ngố

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đùa cợt

Từ điển Anh Anh - Wordnet