muggins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muggins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muggins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muggins.

Từ điển Anh Việt

 • muggins

  /'mʌginz/

  * danh từ

  thàng ngốc

  lối đánh bài mơghin (của trẻ con)

  Đôminô

Từ điển Anh Anh - Wordnet